Pro obce

Rozumíme potřebám měst a obcí

Šetřete výdaje na energie i životní prostředí a pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu. Navrhneme pro vás komplexní řešení vašich potřeb, a to vždy s ohledem na optimální návratnost vaší investice a optimalizaci spotřeby energie. Poradíme vám se sdílením elektřiny i např. vznikem energetické komunity.

Proč FVE od nás?

 • FVE vám pomůže nejen ušetřit náklady za energie.
 • Pomáhá zlepšování životního prostředí a splnění vašich klimatických cílů.
 • Jsme spolehlivý a profesionální partner s bohatými zkušenostmi, který vám pomůže s vaším záměrem od začátku až do konce.
 • Umíme si poradit s řešením potřeb obcí a veřejné správy.
 • Pomůžeme vám zorientovat se ve složitém regulatorním prostředí.
picture
 

Komunitní sdílení energie - jaké má výhody?

Při komunitním sdílení energie dochází ke sdílení elektrické energie vyrobené ze společného zdroje. Fotovoltaické elektrárny umístěné na rodinných domech jsou již relativně běžnou praxí a jednotlivé domácnosti vnímají benefity komunitní energetiky takřka ihned. Diskuzi týkající se fotovoltaiky, včetně rozšíření možnosti sdílení vyrobené elektřiny mezi koncovými zákazníky, vnímáme jako klíčovou pro budoucí udržitelný rozvoj energetiky v Česku. Naším cílem je proto zpřístupnit možnost instalace a následného provozu FVE do širšího povědomí všech potenciálních uživatelů.

KOMUNITNÍ SDÍLENÍ

¨

picture

AKTUÁLNOST PROBLEMATIKY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ČOV

V současné situaci čelí provozovatelé čistíren odpadních vod, zpřísňujícím se nárokům a limitům na snižování energetické náročnosti čištění a úpravy vod. Tyto narůstající nároky na provozovatele ČOV plynou z povinnosti implementace změn evropské vodohospodářské legislativy, taxonomie EU, která posuzuje hospodářské aktivity z pohledu definovaných 6 environmentálních cílů EU, kde jedním z nich je právě také nakládání s vodními zdroji a jejich ochrana.

Taxonomie EU definuje technická screeningová kritéria pro posouzení dané aktivity, kdy jedním z nich je například limit spotřeby energie na odběr a úpravu pitné vody, který by neměl převyšovat 0,5 kWh na 1 m3 pitné vody. Další podmínkou je také např. snížení energetické náročnosti při obnově systémů úpraven vody a rozvodů vody alespoň o 20 %.

V budoucnosti bude tlak na optimalizaci spotřeby energií v rámci provozů čistíren odpadních vod narůstat a spotřeba energií se může stát jedním z hlavních parametrů při posuzování provozů z pohledu financování a přiznávání dotačních titulů. S námi však budete na vše připraveni.

 

 

Reference

Město Rajhrad

Obec Zastávka

Co nabízíme?

 • Studie proveditelnosti
  Připravíme vše pro vaše rozhodnutí o celé investici. Navrhneme pro vás optimální řešení, aby vaše investice byla ideální z hlediska vašich potřeb i úspor, a zároveň jste se přiblížili plnění vašich klimatických cílů.
 • Projekt a inženýrská činnost
  Zhotovíme projektovou dokumentaci výrobny a zajistíme získání stavebního povolení. Samozřejmě se postaráme také o připojení výrobny k distribuční soustavě a připravíme žádost o dotaci.
 • Výstavba a realizace
  Rychle a profesionálně provedeme výstavbu vlastní výrobny.
  Používáme kvalitní a ověřené technologie a naši zaměstnanci mají s realizací bohaté zkušenosti.
 • Provoz a servis
  V případě, že v záruční době objevíte jakoukoliv vadu, vám samozřejmě pomůžeme ji ihned odstranit. Můžete se na nás obrátit s čímkoliv - rádi vám pomůžeme a vše vyřešíme.

Máte zájem o zpracování návrhu?

Ozvěte se nám

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si o ochr. os. údajů.