Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je naprosto klíčovým dokumentem, který je zpracováván v prvotní fázi zamýšleného energetického projektu, a který slouží k jeho budoucímu optimálnímu a úspěšnému návrhu

V rámci studie proveditelnosti je energetický projekt posuzován za celou dobu své předpokládané technické životnosti se zahrnutím předpokládaných vzniklých energetických úspor vznikajících využíváním inovativních energetických technologií, jakou jsou např. fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla či akumulační zařízení. 

Přinosy studie

 • Vyhodnocení předpokládaných energetických úspor a ekonomiky projektu
 • Vyloučení negativních ekonomických dopadů neoptimálního návrhu
 • Podpora pro úspěšný nábrh a realizaci celého projektu
 • Komplexní posouzení projektu

Komunitní sdílení

V rámci studie proveditelnosti provádíme také optimalizaci provozu tohoto systému z pohledu možného využití konceptu sdílení energie a energetických komunit.

KOMUNITNÍ SDÍLENÍ

picture

 

Na trhu fungují firmy na bázi velice zjednodušeného návrhu fotovoltaických elektráren bez podrobnější analýzy objektu/budovy, na kterou má být FVE umisťována. Častým cílem těchto firem je umístit co největší počet FV panelů a maximalizovat svůj zisk. 

Nevhodně navržený systém se může na první pohled jevit jako ekonomicky rentabilní a téměř ideální, při podrobnější analýze skrze studii proveditelnosti se ale často setkáváme s nereálnými očekáváními nabídek instalací FVE, které po výpočtech vykazují naprosto odlišné hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, doba návratnosti). Fotovoltaické systémy mívají technickou životnost zpravidla kolem 25 let. Po celou dobu by proto měly být správně ekonomicky hodnoceny, včetně zahrnutí všech identifikovaných parametrů.

Cílem námi nabízené energetické studie proveditelnosti je eliminace negativních ekonomických dopadů v budoucnosti, zapříčiněných nevhodně navrženým energetickým systémem na ekonomiku posuzovaného areálu či budovy.

 

¨

Co od nás ve studii dostanete?

 • Přehlednou analýzu vaší spotřeby
  Detailně zanalyzujeme vaší historickou spotřebu a sestavíme vám její přehled, který bude dále sloužit nejen jako podklad pro naše výpočty, ale můžete jej využít i pro další činnosti v rámci energetického managementu. Získáte tak cenný zdroj informací.
 • Zhodnocení potenciálu vašich střech
  Posoudíme možnosti střech vámi vybraných objektů z hlediska základních omezení pro instalaci panelů (druh a typ střechy, orientace, zastínění apod.) a zpracujeme vám návrh možných variant umístění panelů na střechách včetně výpočtu maximálních výrobních zisků těchto variant. Budete tak vědět, kolik panelů lze na jakou střechu z hlediska prostoru osadit a kolik by vám tyto panely vyrobily.
 • Výpočet optimálního výkonu FVE
  S využitím našeho unikátního know-how a námi vytvořeného komplexního matematického modelu, který pracuje s mnoha vstupními parametry, které jsou neustále aktualizovány, Vám oproti běžné konkurenci na trhu doporučíme skutečně optimální hodnoty Vámi poptávané FVE. Dozvíte se tedy, kolik panelů byste si měli pořídit dle vašich potřeb, tedy např. abyste dosáhli co nejvyšší míry samospotřeby, nejrychlejší návratnosti vaší investice, co nevyšší míry soběstačnosti nebo dokonce co nejnižších přetoků v případě, kdy není v distribuční síti dostatek kapacity.
 • Doporučení, jak nakládat s přebytky
  Vzhledem k povaze FVE coby občasného zdroje se i v případě optimálního nastavení čas od času setkáte s případem, že vyrobíte více elektřiny, než spotřebujete. V některých případech tak činíte i cíleně.  V rámci studie zhodnotíme aktuální možnosti trhu a poradíme Vám, jak s těmito přebytky nevyužité energie co nejlépe naložit, tedy jak je co nejlépe prodat nebo jak je sdílet do vašich dalších odběrných míst či dokonce s vaším sousedem.
 • Detailní ekonomické zhodnocení vaší investice
  Nejen že vám poradíme optimální parametry vaší FVE, ale také vám ukážeme, proč jsou tyto parametry optimální. Ukážeme vám to detailním ekonomickým hodnocením. Spočítáme vám nejen dobu návratnosti vaší investice, ale investici zhodnotíme také jinými transparentními metodami, například pomocí tzv. NPV (čistá současná hodnota peněz), spočítáme vám IRR (vnitřní výnosové procento) a dále vám přehledně ukážeme, jaké vám vaše investice vygeneruje úspory, ať už jako celek, nebo pro jednotlivá odběrná místa za jednotlivé roky.
 • Citlivostní analýzu a zhodnocení rizik
  Vzhledem k tomu, že FVE má uvažovanou životnost více než 25 let, nebudeme si hrát na jasnovidce a slibovat vám zázračný výnos. Raději vám na citlivostní analýze ukážeme, jak se vaše investice bude chovat v případě, že se změní základní parametry, jako je cena elektřiny, cena výkupu přebytků, cena instalace. Můžete se tak připravit na různé scénáře jak v době pořízení, tak i v budoucnu. Předem si tedy můžete vyhodnotit, jak se bude vaší investici dařit v rizikových situacích.
 • Doporučení, jak na sdílení elektřiny
  Díky úpravě vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou je nyní možné sdílet elektřinu vyrobenou z FVE v bytovém domě. Chystá se i sdílení elektřiny aktivními zákazníky či v rámci energetických společenství s použitím distribuční sítě. Naprosto chápeme, že v těchto nových institutech může být složité se zorientovat. Proto vám rádi poradíme, jak na to. Vysvětlíme vám, jak to funguje, pomůžeme vám např. s nastavením vhodných podílů nebo vám doporučíme další kroky, abyste mohli sdílení elektřiny využít.
 • Doporučení vhodného dotačního titulu či možnosti financování
  Dotačních titulů existuje celá řada a každý z nich má různé podmínky a je určen pro různé subjekty nebo druhy instalací. My vám proto rádi poradíme, který z nich by pro vás byl nejvhodnější. Stejně tak vám rádi poradíme možnosti financování vaší investice, protože na obnovitelné zdroje energie můžete získat výhodný úrok.
 • Orientaci v legislativě
  Díky velmi dynamickému vývoji trhů s energiemi i legislativního prostředí není vůbec jednoduché sledovat, jaká pravidla se aktuálně uplatňují, případně jak nad pořízením v kontextu těchto pravidel a jejich kombinací přemýšlet. Proto vám srozumitelně vysvětlíme, jaké právní předpisy a se na váš záměr použijí a jaká pravidla se vás týkají. Budete tak vědět, jestli musíte řešit např. povolení pro váš záměr, licenci pro jeho provoz, a jaké kroky byste měli podniknout v případě, že se vás tyto povinnosti týkají.
 • Závěrečné shrnutí a doporučení dalšího postupu
  Nakonec vám shrneme naše zjištění, abyste měli veškeré relevantní informace pohromadě a mohli si je jednoduše zhodnotit. Dále vám doporučíme, jaké kroky byste měli začít řešit, abyste se co nejefektivněji dostali k cíli.

 

 

Máte zájem o zpracování návrhu?

Ozvěte se nám

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si o ochr. os. údajů.