Komunitní sdílení

KOMUNITNÍ SDÍLENÍ ENERGIE

Jako jedna z mála společností působících v České republice aktivně řešíme problematiku komunitního sdílení energie, tedy typicky sdílení elektrické energie vyrobené ze společného zdroje umístěného např. na bytovém domě mezi jednotlivými domácnostmi

Fotovoltaická elektrárna umístěná na rodinném domě je v dnešní době již relativně běžnou praxí, oproti tomu fotovoltaické elektrárny na bytových domech jsou vzhledem k chybějícímu legislativnímu rámci spíše ojedinělými pilotními projekty.

Aktuálně je od 1. 1. 2023 umožněno sdílení elektřiny vyrobené v rámci bytových domů, takže vlastníci bytů již mohou plně benefitovat z jejich provozu.

Naším cílem je dostat možnost instalace a následného provozu FVE na bytových domech do širšího povědomí občanů ČR, nabídnout pomoc s celým procesem zřizování komunitní energetiky a umožnit tak plně čerpat benefitů, které z ní plynou.

  • Ušetříte pomocí sdílení vlastní levně vyrobené elektřiny
  • Můžete sdílet čistou elektřinu se sousedy, v rámci obecních budov či mezi provozovnami
  • Snižíte uhlíkovou stopu vaší společnosti či obce a uděláte velký krok k udržitelnosti
  • Můžete se podílet na vybudování vetšího energetického projektu
picture
 

Od začátku roku 2023 je možné vyrobenou energii sdílet uvnitř bytového domu, resp. v rámci společné domovní instalace připojené k jedné přípojkové skříni.

V budoucnu pak bude možné elektřinu sdílet i mezi odběrnými místy s použitím distribuční soustavy, tedy např. mezi sousedy, v rámci většího společenství, ale i mezi např. vlastními odběrnými místy, kdy elektřinu vyrobenou na chatě spotřebujeme v městském bytě, nebo kdy obecní výrobna bude zásobovat odměrná místa obce.

 

Poradíme vám, jak na to

Naprosto chápeme, že v těchto nových institutech může být složité se zorientovat. Proto vám rádi poradíme, jak na to. Vysvětlíme vám, jak to funguje, pomůžeme vám např. s nastavením vhodných podílů nebo vám doporučíme další kroky, abyste mohli sdílení elektřiny využít. Nechte si od nás zpracovat studii proveditelnosti, ve které připravíme vše pro vaše rozhodnutí o celé investici, Navrhneme pro vás optimální řešení, aby vaše investice byla ideální z hlediska vašich potřeb i úspor, a zároveň navrhneme optimální podobu vaší budoucí komunity.

Máte zájem o zpracování návrhu?

Ozvěte se nám

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si o ochr. os. údajů.